Activiteiten

groep-01Het Folkloristisch Ballet Viva Mexico bestaat uit Mexicanen die in Nederland wonen. Omdat zij zich ervan bewust zijn dat de traditionele dans een belangrijke rol speelt in de (Mexicaanse) maatschappij, laten zij ons hun dansen zien. De traditionele dans is één van de communicatiemiddelen die ervoor zorgt dat verschillende culturen elkaar leren kennen. Zoals veel oude culturen in de wereld, ontwikkelden de Meso-Amerikaanse culturen ook onderwijs in beeldende kunst en muziek. De pre-Spaanse culturen onderwezen echter ook de kunst van de dans: dansen voor de goden en het geloof. Tijdens de kolonisatie (1519-1810) wilden de Spanjaarden de Indiaanse tradities en gewoonten verbieden, zodat ze op den duur zouden verdwijnen. We moeten niet vergeten dat sommige culturele uitingen inderdaad zijn verdwenen. Maar andere culturele aspecten zijn origineel en onveranderd voort blijven bestaan. De Mexicaanse dansen maken deel uit van de Mexicaanse cultuur en worden van generatie op generatie doorgegeven. De vrolijke muziek, de gebruiken, het geloof, de legenden en verhalen vormen een erfenis van de voorouders.

groep-03De verscheidenheid en soorten muziek en dans kunnen net zo gevarieerd zijn als de streken tot etnische groepen; energie en afwisseling zijn er door verrijkt. Viva Mexico beschikt over een buitengewoon repertoire dat deze reeds voornoemde energie en rijkdom zeer typerend en karakteristiek aantoont. Ook in de kleding vallen de meest traditionele details op. De groep bestaat uit vakmensen met grote ervaring, wier kunst ons binnenleidt in de volksfeesten, zoals o.a. ruiterfeesten, carnavals, beurzen en markten. Hun muziek en dans kenmerken en typeren etnische groepen of streken, die daarmede hun rijkdom en veelzijdigheid weergeven.